Hvorfor Playful Learning virker …

 

Playful Learning kan være forskellen mellem passiv viden, og en værdiskabende adfærdsændring. 

Når virksomheder uddanner deres medarbejdere, er målet at skabe værdi for virksomheden.

Men, klassisk undervisning, som vi ser det på mange uddannelser, hvor underviseren taler til deltagerne, kun understøttet af PowerPoint, har nogle alvorlige begrænsninger der kan risikere at indsatsen er værdiløs.

Fordi…

 • Vi kun husker en brøkdel af hvad vi hører
 • Når vi udelukkende befinder os i modtagerrollen, sikres det på ingen måde at vi faktisk forstår og kan omsætte den nye viden når vi er tilbage på jobbet.
 • Vi lærer bedre når vi bliver aktivt involverede og bliver udfordret på at anvende den nye viden

Formålet med enhver uddannelse er i sidste ende at ændre adfærd og Playful Learning kan optimere dit udbytte …

Det er vigtigt at tilføre et teoretisk fundament, men for at optimere indlæringsprocessen anvender vi simuleringer der giver deltagerne mulighed for at afprøve teorien i ”Tænkt Praksis” som de kan genkende. Simuleringer er meget effektive, når deltagerne bliver udfordret på at anvende den nye læring med det formål at opnå et bedre resultat end de var i stand til før.

Next step:

Implementering i Virksomhedsrelevante projekter er en glimrende måde for deltagerne til at gøre den ny viden til deres egen, afprøve den i praksis og til at nå et endnu højere bevidsthedsniveau.

Interne projekter kan også bruges til at evaluere deltagerens evne til at omsætte teorien til praksis. En uddannelse baseret på Playful Learning kan anvende flere af ovenstående metoder, og netop derfor er det nemt at se hvorfor det er så effektivt.

 

 

 

 

 

 

Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION

HVAD ER TRUSTED PARTNER?

Trusted Partner er et medrivende og realistisk kommunikationsspil, hvor alle engageres i en fælles mission om at

skabe de bedste resultater og opbygge stærke relationer

Kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen bliver nøgleord i denne aktivitet.
Deltagerne vil, i mindre teams, blive udfordret på evnen til at samarbejde for at nå et fælles mål. Udfordringen er at nogle kan opleve at have modstridende individuelle mål. Succesen afhænger af deltagernes evne til at networke, vidensdele og til at skabe tillid og værdi hos dine samarbejdspartnere uanset om de er interne eller eksterne

Trusted partner-aktiviteten kan målrettes til at optimere de interne samarbejdsrelationer eller til at fokusere på at styrke eksterne kunderelationer.

 

 

 

UDBYTTE

Målet med Trusted Partner er at deltagerne oplever og forstår værdien af den adfærd det kræver at skabe resultater sammen med andre. Herunder at, blive bedre til at:

 • Fokusere på det fælles mål
 • Nedbryde silotankegangen hos sig selv og andre
 • Arbejde struktureret med vidensdeling og interessenthåndtering
 • Identificere og forstå relationer og skabe mest mulig værdi

Trusted Partner er essentielt til lige præcis de udfordringer en virksomhed stor overfor når samarbejde og kommunikation mellem mennesker er afgørende for succes.

FORLØBET

 
Trin 1 – Iscenesættelse & oplevelsen af udfordringer og løsninger på egen krop

 

Vindleder med en sjov, spændende og udfordrende øvelse/aktivitet der sætter scenen for dagens fokusområder. Her konfronteres deltagerne med de udfordringer og dilemmaer der er når det gælder om at hæve samarbejdet op over det nære team.

Det betyder at deltagerne udfordres på evnen til at kommunikere og samarbejde om at skabe fælles resultater på tværs af flere teams.

Men, ud over at blive udfordret vil deltagerne også få mulighed for at evaluere deres indsats og optimere deres samarbejde og derved få mulighed for at opleve succesen ved at samarbejde på tværs og tage ansvar for at nå et fælles mål.

Så den indledende del af processen vil både synliggøre udfordringer og potentielle løsninger.

Trin 2 -­ Læring, Refleksion & Relatering

 

Når vi har forladt første akt vil vi evaluere processen, konkretisere succeskriterierne og relatere disse til hverdagen.

Dette akt er afgørende for at vi kan komme fra aktiviteten over i 3. akt, som omhandler ny adfærd.

Trin 3 – Konkretisering af ny adfærd

Et gammelt ordsprog siger at hvis du gør det samme i morgen som du gjorde i dag, får du nok det samme resultat. Derfor er 3. akt, så vigtigt.

Her vil vi konkretisere hvilken ny adfærd der skal give os nye og bedre resultater. Alt afhængig af den tid vi har til rådighed kan vi opnå følgende (niveau 1 kræver kortest tid, de overliggende niveauer kræver at det underliggende niveau er gennemført):

 • En fælles bevidsthed om hvordan I kan optimere samarbejdet på tværs og få alle til at bidrage til et fælles mål.
 • Udarbejde en konkret hensigtserklæring, der efterfølgende kan tjene som opfølgningsværktøj.
 • Udarbejde og prioritere konkrete forslag til initiativer der kan sættes i gang med det formål at optimere samarbejdet.

Efter at niveau 3 er gennemført etableres teams der påbegynder det konkrete arbejde indenfor deres ansvarsområde. Men uanset hvor langt vi vælger at gå sammen, vil det være afgørende at emnerne bliver adresseret efterfølgende.

Det er det, vi kalder ledelse.

Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION

FOKUS:

INTERN KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE 

Dét, der gør INNER ACTIONs koncept unikt, er, at de hæver sig over niveauet for klassisk teambuilding. Det er ikke bare tant og fjas eller en sjov dag i skoven – det er aktiv, legende læring, med fokus på refleksion.

Der er altid sat tid af til sidst, hvor vi forholder os til, hvilke mønstre vi har lagt mærke til hos os selv i aktiviteten. Derefter trækker vi paralleller til hverdagen i virksomheden og identificerer, hvad vi med fordel kan gøre endnu bedre.

Senest indgik vi konkrete samarbejdsaftaler og udarbejdede interne kontrakter, om hvordan vi bedre kunne servicere og hjælpe hinanden på tværs i organisationen, og det har efterfølgende vist sig at været effektivt og værdifuldt.

Jeres virksomhed/organisation vil opnå følgende resultater gennem øvelsen:

 • Opnå forståelse for vigtigheden af en fælles målsætning.
 • Forståelse for vigtigheden af et godt samarbejde til interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Forståelse for vigtigheden af en klar rolle- og ansvarsfordeling i dit team.
 • Blive i stand til, at benytte relevante opgave styrings værktøjer
 • Positiv energi og motivation i dit team.

 

 

FOKUS:

PROJEKTLEDELSE & PROJEKTKULTUR

INNER ACTION leverede den mest professionelle og engagerende projektledertræning jeg nogensinde har været med til.

INNER ACTION har mange værktøjer i bæltet til at træne projektledere, men det bedste jeg, oplevede, var Trusted Partner.

Det var fedt at det simulerede projekt havde et helt konkret fysisk aspekt som man ikke kan skabe på et whiteboard eller en powerpoint præsentation.

Uddannelsen blev tilpasset vores interne projektfasemodel, så deltagerne fik simuleret dynamikken i et projekt med klassiske udfordringer og dilemmaer. Ligeledes fik deltagerne trænet leverancer og implementeret værktøjer i alle projektets faser, samt erfaret vigtigheden af at levere høj kvalitet til de aftalte “quality gates”. 

Trusted Partner tilfører uddannelsen et konkurrenceelement, som gør det både sjovt og samtidig enormt lærerigt.

Jeg anbefaler – uden forbehold – INNER ACTION til alle der vil øge deres projektleder kompetencer.

FOKUS:

LEDELSE – NÅR LEDELSE ER EN HOLDSPORT

Igennem denne eksperimenterende ledersimulering, som afspejler klassiske lederudfordringer og dilemmaer, vil deltagerne påbegynde en udviklingsrejse der giver indsigt i både egne styrker og udviklingsområder når du leder sammen med andre.

Uden floskler, letkøbt teori og udvandede begreber tager vi udgangspunkt i dig og din kommunikation, når du,

 • skal stå til ansvar overfor den øverste ledelse.
 • indgår i en ledergruppe,
 • skal lede sit eget lederteam.

Din adfærd og performance vil blive evalueret og du vil modtage værdifuld og direkte feedback på din lederadfærd, din gennemslagskraft, beslutningskraft, evne til at facilitere en god beslutningsproces når vi tester din evne til at lede sammen med andre ledere og simulerer situationer, hvor du:

 • Lede sammen med andre
 • Træffe svære beslutninger
 • Overbevise og få andre med
 • Definere mål og nå dem
 • Overholde deadlines under pres
 • Holde fokus, også i kaotiske situationer
 • Motivere, udvise energi & engagement
 • Give direkte og konstruktiv feedback

Du vil få konkrete tips og værktøjer til at hæve din ledelse til det næste niveau.

Teamudvikling - INNER ACTION

 HISTORIEN

 

I har nu rejst i dagevis for at komme frem til de grønne og smukke enge i det skotske højland. I er trætte og udmattede. Men også spændte på hvad der vil ske i de næste 4 dage.

Mens i sidder og slapper af på jeres teltplads på den smukke grønne eng, tænker I over hvordan situationen har ændret sig i Skotland de seneste årtier.

Nogle af jer husker dengang hvor Skotland var kendetegnet ved at være et stamme-samfund, hvor hver klan klarede sig selv og kun sjældent havde kontakt med de andre klaner i Skotland.

Mens nogen kalder det de gode gamle dage, husker andre hvor afhængig man var af om årets høst var god eller dårlig. Man var ligeledes altid i fare for at blive angrebet af større klaner der kunne komme og tage alt hvad man havde slidt og slæbt for at opbygge. Det var en hård tid og næsten ingen havde overskud til at opdyrke nye marker, udvikle eller nytænke den måde man dyrkede de eksisterende marker eller drev sit dyrebrug.

I de seneste år er klanerne vokset og der er nu mange flere munde at mætte og der er nu behov for at finde måder at optimere den daglige drift og samhandel mellem klanerne.

Klanernes ældste (i Skotland anses alder som visdom) kan fortælle om en gammel glemt tradition hvor klanerne mødtes hvert år for at dyste om hvem der er Skotlands bedste købmænd.

Det er nu blevet besluttet at genoptage denne tradition og I er draget af sted for at repræsentere jeres klan ved dette års dyst. Jeres klaner hjemme i landsbyen, forventer at I som minimum fordobler de medbragte værdier og at I skaber langvarige relationer til de andre klaner.

Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION
Teamudvikling - INNER ACTION

Trusted Partner beskrives bedst som en ældgammel glemt tradition hvor klanerne, siden tidernes morgen, har konkurreret om det sagnomspundne Trusted Partner trofæ.

Som nævnt er målet at handle med de andre klaner, for herigennem at skabe solid økonomisk vækst samt langvarige relationer. Dysten forløber over 4 dage hvorefter vinderen kåres og tildeles Trusted Partner trofæet. Dommerne i årets dyst er McGregor klanen der kan kendes på deres traditionelle sorte klandragter. McGregor klanen vil styre dystens gang og vil være dem I kan stille spørgsmål til.

Teamudvikling - INNER ACTION

4 + 15 =

CLAUS LEHMANN
Kontakt: +45 29 608 609
E-mail: claus@inneraction.dk
Vedelsgade 23, 7100 Vejle